26. mar, 2020

Hverdagsliv - litt annerledes

Jeg rakk akkurat å få levert valpene i U kullet før corona krisen satte inn for fullt her hjemme. Dette får en til å tenke på hvor godt vi egentlig har det vanligvis.  Vi kan gå i butikken og handle det vi vil ha, få besøk av venner og familie,  reise på ferier - alt uten å tenke på farlige smitte kilder.  Heldigvis var det ikke denne gangen farlig for hundene.  Jeg kom fra England og rett i coronna karantene.  Aldri har vel mine hunder fått så mye tur og stell som nå.  Hva ellers skulle jeg finne på ? Jeg får ikke passe barnebarna som jeg pleier heller.  Vask av klær og utstyr som var kjøpt inn i England var gjort i løpet av de første dagene jeg kom hjem, og så var det ingenting å finne på.  Det er jo begrenset hvor mye tv en klarer å se på, - alle nyhetene handler jo om Coronna.  Så det ble lange turer med hundene hver dag. Her jeg bor kan jeg heldigvis gå på tur uten å treffe folk, så karantenebestemmelsene ble overholdt.  Alle tre hunden er midt i røyteperioden, og har seg en omgang med blåser og børste på terrassen 2. hver dag.  Tenner blir pusset og stelt den andre dagen. Så her skal det bli Solidox smil på alle tre når vi endelig kan begynne å stille ut igjen 😉

Jeg hadde jo planer om å ha et kull på Gaya når hun kom i løp i april.  Men siden NKK har stengt ned, våger jeg ikke å sette igang.  Jeg liker jo å ha alt på stell til valpekjøperne mine, og nå hadde jeg måtte be dem vente med alle papirene til ting normaliserte seg igjen. Da får jeg bare vente med den planlagte parringen tenker jeg. 

Så inntil videre blir det rolige tider her og så får vi se til høsten hvis corona epidemien er over om jeg og Gaya skal ta oss en tur til den utkårede hannen 🙂 

ENGLISH :

I just managed to deliver the puppies in the U-litter before the corona crisis started in full here in Norway. This makes you think about fine we really live. We can go to the store and shop whatever we want, get visits from friends and family, travel on vacations - all without thinking about dangerous sources of infection. Fortunately, this time it was not dangerous for the dogs. I came from England and right in the coronna quarantine. Never have my dogs got as much walking and grooming as they do now. What else should I do ? Washing of clothes and equipment purchased in England was done during the first few days I came home, and then there was nothing to do as I was not allowed to look after my grandkids as I us to. After all, it is limited how much TV you can watch - all the news is about Coronna. So I have long walks with the dogs every day. Fortunately, where I live, I can go without meeting people, so the quarantine rules were met. All three dogs are  shedding, and they have a  blast and brush on the terrace 2. every day. Teeth are brushed and groomed the other day. So here's going to be Solidox's smile on all three when we can finally start showing  again

I was planning on having a litter on Gaya when she came into heat in April. But since NKK has shut down, I dare not start. After all, I like to have everything in place for my puppy buyers, and now I will have to ask them to wait with all the papers until things normalized again. So  I just have to wait with the planned mating I think.

So for the time being, quiet times  and then we'll see in the fall if the corona epidemic is over if Gaya and I are going to take a trip to the elected male 🙂

 

 

26. mar, 2020

Tekst