12. jul, 2020

4 hanner ble født torsdag 9. juli 2020

NO SE NORDIC UCH NJV-17 Isumi's Shiro Daiki O'Liam (Blix) og NO DK SE  UCH Dunlin's Perfect Pearl Of Houndbrae (Gaya) ble foreldre til 4 perfekt han valper.  Idag er de 3 dager gamle og de har sovet, kravlet og spist døgnet rundt .  Gaya er en supermamma og vil helst ikke forlate valpekassen ennå.  Hun vasker og pusler om de små hele tiden de er våkne og melken flommer.  Så de har alle lagt på seg ca 90 gram siden fødselen.  Pigmentet ser ut til å bli skikkelig bra. 3 av dem hadde allerede grå neser da de var født. 

Da min venteliste bestod for det meste av folk som ønsket tisper, er det pr idag 2 ledige hanner.  

ENGLISH :

NO SE NORDIC UCH NJV-17 Isumi's Shiro Daiki O'Liam (Blix) and NO DK SE UCH Dunlin's Perfect Pearl Of Houndbrae (Gaya) became the parents of 4 perfect male puppies. Today they are 3 days old and they have slept, crawled and eaten around the clock. Gaya is a super mom and would rather not leave the puppy box yet. She washes and puzzles about the little ones all the time they are awake and the milk is flooding. So they have all put on about 90 grams since birth. The pigment seems to be really good. 3 of them already had gray noses when they were born.
As my waiting list consisted mostly of people who wanted bitches, there are currently 2 available males.